Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thành phần tham dự:

– Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ –  Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

        Về phía Quận – Huyện:

+ Phó trưởng phòng phụ trách bậc học MN cùng với các chuyên viên tổ MN 24 Quận – huyện; 

+ Ban chất lượng GDMN Thành phố;

+ Hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non trực thuộc;

+ Hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non công lập và ngoài công lập;.

Một số hình ảnh:

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội …