Tập huấn Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIV năm học 2020-2021

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

Công văn số 167/SGDĐT-GDTrH ngày 19/01/2021 về tập huấn Hội thi Nét v xanh lần thứ XXIV năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …