Tập huấn xây dựng ma trận đặc tả trong kiểm tra đánh giá định kì môn Sinh học cấp THCS

Kính gửi:   Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

Công văn số 3875 /GDĐT-TrH, ngày 18/11/2020 về tập huấn xây dựng ma trận đặc tả trong kiểm tra đánh giá định kì môn Sinh học cấp THCS

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …