Tập huấn xây dựng ma trận đặc tả trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn Công nghệ cấp THCS

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

Công văn số 3780/GDĐT-TrH ngày 11/11/2020 về tập huấn xây dựng ma trận đặc tả trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn Công nghệ cấp THCS.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …