Tham dự Hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh, nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông – Phòng Chính trị tư tưởng

Tham dự Hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và sử dụng công trình vệ sinh, nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …