Tham dự Hội nghị “Sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2019”.

Cập nhật: 12:37, 4/5/2019 Lượt đọc: 451

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:
– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
– Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông bán trú;
– Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở bán trú;
– Hiệu trưởng các trường Tiểu học bán trú.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …