Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ năm học 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch công tác Chữ thập đỏ năm học 2019 – 2020

Cập nhật: 16:3, 15/10/2019 Lượt đọc: 485

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:
– Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận – huyện;
– Hiệu trưởng các trường THPT;
– Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX;
– Các cá nhân được khen thưởng (đính kèm thư mời).

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …