Tham dự tập huấn văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2020-2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

– Thời gian: 8 giờ 00, ngày 27 tháng 01 năm 2021 (thứ tư).- Địa điểm: Hội trường 2.1, Sở Giáo dục và Đào tạo

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …