Tham dự vòng chung kết và trao giải cuộc thi “An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Tiểu học, năm học 2017 – 2018” – Phòng Chính trị tư tưởng

Tham dự vòng chung kết và trao giải cuộc thi “An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Tiểu học, năm học 2017 – 2018” – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …