Thông báo số 01 – Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). – VP Công Đoàn

Thông báo số 01 – Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …