Thông báo số 07 – Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT thành phố Lần thứ 20 – Năm 2019 – VP Công Đoàn

Thông báo số 07 – Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT thành phố Lần thứ 20 – Năm 2019 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …