Thông báo số 2: Hội diễn văn nghệ ngành GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh năm học 2020 – 2021(Có bổ sung phiếu chấm điểm) – Phòng Chính trị tư tưởng

Thông báo số 2: Hội diễn văn nghệ ngành GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh năm học 2020 – 2021(Có bổ sung phiếu chấm điểm) – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …