Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021 – Phòng TCCB

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …