Thông báo Về việc nhận Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 các trường THPT và trường Phổ thông nhiều cấp học_lần 1 (loại hình: tư thục – dân lập) – Phòng KHTC

Thông báo Về việc nhận Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 các trường THPT và trường Phổ thông nhiều cấp học_lần 1 (loại hình: tư thục – dân lập) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …