Thông báo về việc tạm ngưng tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế kể từ ngày 08/05/2021 đến khi có thông báo mới – Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Thông báo về việc tạm ngưng tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế kể từ ngày 08/05/2021 đến khi có thông báo mới – Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …