Thư mời các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban Nữ công, các Cụm trưởng 12 Cụm Công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự HNTK hoạt động Công đoàn NH 2019-2020 và Triển khai Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm NH 2020-2021. – VP Công Đoàn

Thư mời các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban Nữ công, các Cụm trưởng 12 Cụm Công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự HNTK hoạt động Công đoàn NH 2019-2020 và Triển khai Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm NH 2020-2021. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …