Thư mời các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự Lễ khai mạc Hội thi "Đua thuyền rồng" – VP Công Đoàn

Thư mời các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự Lễ khai mạc Hội thi "Đua thuyền rồng" – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …