Thư mời Đại diện Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện dự HNTK hoạt động Công đoàn NH 2019-2020 và Triển khai Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm NH 2020-2021. – VP Công Đoàn

Thư mời Đại diện Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện dự HNTK hoạt động Công đoàn NH 2019-2020 và Triển khai Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm NH 2020-2021. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …