Thư mời Đại diện các tập thể, các cá nhân được khen thưởng đã có thành tích trong hoạt động công đoàn NH 2018 – 2019 dự HNTK Hoạt động Công đoàn NH 2018 – 2019 (có danh sách đính kèm) – VP Công Đoàn

Thư mời Đại diện các tập thể, các cá nhân được khen thưởng đã có thành tích trong hoạt động công đoàn NH 2018 – 2019 dự HNTK Hoạt động Công đoàn NH 2018 – 2019 (có danh sách đính kèm) – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm …