Thư mời dự hội nghị định hướng nghiệp vụ công tác xã hội trong trường học – Phòng Chính trị tư tưởng

Thư mời dự hội nghị định hướng nghiệp vụ công tác xã hội trong trường học – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …