Thư mời – Dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019 – VP Công Đoàn

Thư mời – Dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …