Thư mời dự Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021 – Phòng Thanh Tra

Thư mời dự Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021 – Phòng Thanh Tra

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …