Thư mời – Dự Lễ Tổng kết và phát thưởng Hội thi tìm hiểu "Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Một nhân cách lớn" – VP Công Đoàn

Thư mời – Dự Lễ Tổng kết và phát thưởng Hội thi tìm hiểu "Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Một nhân cách lớn" – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …