Thư mời họp chuẩn bị các nội dung ngày hội Tuyên truyền chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2018 – Phòng Chính trị tư tưởng

Thư mời họp chuẩn bị các nội dung ngày hội Tuyên truyền chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2018 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …