Thư mời Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 9 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam – VP Công Đoàn

Thư mời Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 9 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …