Thư mời! Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Cập nhật: 16:12, 11/1/2018 Lượt đọc: 89

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …