Thư mời Lãnh đạo PGD&ĐT các Q-H, Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TCCN, CĐ & đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo & Chủ tịch CĐCS các đơn vị có thí sinh dự thi Vòng chung kết thuyết trình dự Lễ khai mạc Vòng chung kết thuyết trình Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" Ngành GD&ĐT thành phố năm 2018 (có điều chỉnh) – VP Công Đoàn

Thư mời Lãnh đạo PGD&ĐT các Q-H, Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TCCN, CĐ & đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo & Chủ tịch CĐCS các đơn vị có thí sinh dự thi Vòng chung kết thuyết trình dự Lễ khai mạc Vòng chung kết thuyết trình Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" Ngành GD&ĐT thành phố năm 2018 (có điều chỉnh) – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …