Thư mời Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, Thủ trưởng và Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TCCN, CĐ và các đơn vị trực thuộc dự Lễ khai mạc Hội thi "Đua thuyền rồng" – VP Công Đoàn

Thư mời Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, Thủ trưởng và Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TCCN, CĐ và các đơn vị trực thuộc dự Lễ khai mạc Hội thi "Đua thuyền rồng" – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …