Thư mời Lễ khai mạc các Hội thi Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) tại Công viên Văn hóa Đầm Sen – VP Công Đoàn

Thư mời Lễ khai mạc các Hội thi Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) tại Công viên Văn hóa Đầm Sen – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …