Thư mời tham dự Hội thảo Ứng dụng Công nghệ Số 4.0 trong xây dựng trường học thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Văn Phòng Sở

Thư mời tham dự Hội thảo Ứng dụng Công nghệ Số 4.0 trong xây dựng trường học thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …