Thư mời tham dự lễ khai mạc và triển khai chương trình tập huấn kỹ năng mạnh mẽ dành cho học sinh tiểu học – Phòng Chính trị tư tưởng

Thư mời tham dự lễ khai mạc và triển khai chương trình tập huấn kỹ năng mạnh mẽ dành cho học sinh tiểu học – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …