Thư mời: Tham dự tập huấn công tác phòng, chống ma túy, HIV-AIDS và Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học, năm học 2020 – 2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Thư mời: Tham dự tập huấn công tác phòng, chống ma túy, HIV-AIDS và Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học, năm học 2020 – 2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …