Thư mời tham dự Vòng chung kết cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT năm học 2017 – 2018” cấp thành phố – TTTT&CTGD

Thư mời tham dự Vòng chung kết cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT năm học 2017 – 2018” cấp thành phố – TTTT&CTGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …