Thư mời về việc tham dự Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức cán bộ năm học 2019 – 2020 (tổ chức trực tuyến, hướng dẫn đính kèm phía bên dưới) – Phòng TCCB

Thư mời về việc tham dự Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức cán bộ năm học 2019 – 2020 (tổ chức trực tuyến, hướng dẫn đính kèm phía bên dưới) – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …