Thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025

Cập nhật: 11:11, 29/4/2021 Lượt đọc: 148

Ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025 (Đính kèm CV số 1070/SGDĐT-CTTT và Kế hoạch liên Sở số 804/KHLS-STNMT-SGDĐT)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025


Tác giả: Thúy Uyên

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …