Tình hình giải quyết TTHC năm 2020 (trích Báo cáo Công tác Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2020)

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm là 7.250, trong đó:

  • Số hồ sơ mới tiếp nhận: 7.185
  • Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 65.

– Kết quả giải quyết TTHC: 

  • Số hồ sơ đã giải quyết: 7.204; trong đó: đúng hạn: 7.204; quá hạn: 0.
  • Số hồ sơ đang giải quyết: 46; trong đó: chưa đến hạn: 46; quá hạn: 0.

 


Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu Hiền

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Họp triển khai vòng Chung kết Hội thi “Hành trình chinh phục ước mơ” năm học 2021-2022.

Ngày 10 tháng 05 năm 2022, Ban tổ chức Hội thi “Hành trình chinh phục …