Tổ chức Câu lạc bộ STEM với bộ học cụ Sciencebox

Kính gửi: Trưởng hòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Công văn số 482/SGDĐT-GDTrH ngày 23/02/2021 về tổ chức câu lạc bộ STEM với bộ học cụ Sciencebox.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …