Trang thông tin điện tử các trường Trung học có yếu tố nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

A. TRƯỜNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – DẠY CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

 

+ Quận 2:

– Trường Song ngữ Quốc tế Horizon

– Trường Quốc Tế TAS

– Trường Quốc tế Úc

– Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh

– Trường Quốc tế Châu âu

– Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh

– Trường Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh

 

+ Quận 7

– Trường Hàn quốc (HCMC)

– Trường Đài Bắc (HCMC)

– Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

– Trường Nhật Bản (Elementary & High School)

 

+ Quận 9

– Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras

 

 + Huyện Bình Chánh

– Trường Quốc tế Singapore

 

B. TRƯỜNG ĐƯỢC PHÉP DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI – TRƯỜNG DẠY BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

(Trường THPT, trường PT nhiều cấp học (có cấp THPT) thực hiện giảng dạy thí điểm Chương trình nước ngoài; Trường thực hiện giảng dạy Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được phép dạy bổ sung chương trình nước ngoài)

+ Quận 1:

– Trường Tiểu học, THCS, THPT Việt Úc

 

+ Quận 7

– Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Khai Sáng

Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Canada

 

+ Quận 11

– Trường THCS và THPT Quốc tế APU

 

+ Quận 12

– Trường TH, THCS, THPT Ngọc Viễn Đông

+ Huyện Nhà Bè

– Trường  THPT Quốc tế Mỹ

 

+ Huyện Bình Chánh

– Trường Quốc tế Anh Việt

– Trường  TH, THCS và THPT Quốc tế Bắc Mỹ

 

C. TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG LẬP ĐƯỢC PHÉP DẠY CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

 

– Trường THPT Quốc tế Việt Úc


Tác giả: Các đơn vị giáo dục có yếu tố nước ngoài

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội …