V/v Bồi dưỡng thường xuyên "Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ quản lý trong cơ sở Giáo dục Mầm non" – Phòng Mầm Non

V/v Bồi dưỡng thường xuyên "Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ quản lý trong cơ sở Giáo dục Mầm non" – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …