V/v Dự họp chuyên môn về “Giải pháp xây dựng dự án trường mầm non thông minh” – Phòng Mầm Non

V/v Dự họp chuyên môn về “Giải pháp xây dựng dự án trường mầm non thông minh” – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …