V/v Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức cán bộ năm học 2018-2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 – Phòng TCCB

V/v Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức cán bộ năm học 2018-2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …