V/v hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập – Văn Phòng Sở

V/v hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …