V/v Mời tham dự lớp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp với nội dung “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay” – Phòng Mầm Non

V/v Mời tham dự lớp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp với nội dung “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay” – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …