V/v triển khai kê khai tài sản, thu nhâp năm 2020 và những năm tiếp theo – Phòng TCCB

V/v triển khai kê khai tài sản, thu nhâp năm 2020 và những năm tiếp theo – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …