Về báo cáo số liệu chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố trong học kỳ I năm học 2020-2021(Kính gửi: Phòng GD&ĐT 24 quận, huyện) – Phòng Chính trị tư tưởng

Về báo cáo số liệu chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố trong học kỳ I năm học 2020-2021(Kính gửi: Phòng GD&ĐT 24 quận, huyện) – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …