Về báo cáo số lượng, cơ cấu và đề xuất chỉ tiêu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 2021 – Phòng Tổ chức Cán bộ

Về báo cáo số lượng, cơ cấu và đề xuất chỉ tiêu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 2021 – Phòng Tổ chức Cán bộ

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …