Về chỉ đạo hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gây ra. – VP Đảng Ủy

Về chỉ đạo hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gây ra. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …