Về chuẩn bị công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em và học sinh từ 05 tuổi đến 11 tuổi năm học 2021 – 2022

(Tin khẩn) : Nhận tài liệu, bộ sách Mặt trận, liên minh, chính phủ cách mạng và các văn bản sức khỏe và an toàn trường học, thực hiện tuyên truyền, cập nhật Tủ sách pháp luật

18/2/2022 12:8

Nhằm thực hiện tuyên truyền, cập nhật, bổ sung sách, tài liệu, bộ sách Mặt trận, liên minh, chính phủ cách mạng (bổ sung, tái bản) và các văn bản sức khỏe và an toàn trường học cho Tủ sách pháp luật, thư viện của cơ quan, đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị cử đại diẹn nhận tàiLiên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …