Về đề cử cán bộ, giáo viên, chuyên viên làm nhiệm vụ thanh tra thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

(Tin khẩn) : Kính gửi Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và các quận/huyện, Hiệu trưởng các Trường THPT Công lập, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, đơn vị có liên quan, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tài liệu tập huấn.

29/6/2021 10:38

Đề nghị các thành viên được phân công làm nhiệm vụ giám sát, thanh tra coi thi trực tiếp, thanh tra chấm thi tải các bộ tài liệu tương ứng xem trước, để buổi tập huấn đạt hiệu quả cao.Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …