Về điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá thi đua công tác Chính trị tư tưởng năm học 2019-2020 – Văn Phòng Sở

Về điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá thi đua công tác Chính trị tư tưởng năm học 2019-2020 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …